Co je to myslivecka straz?

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Příspěvek od Andy » 21 pro 2005 13:42

Aha takze Kubajz by jako "myslivecka straz" nic neresil.

Takze ja jen jeste podotknu, ze vykonstruovane pripady nejsou jedinou moznou alternativou... to jest na vetsine lesich cest nejsou postavene chaty kam se lide jezdi rekreovat.

Dale pak myslivecka straz musi byt paranoidni, jelikoz od toho je mysliveckou strazi. Jiste nebude kontrolovat lidi co jedou z chaty domu... ale divne auto o pulnoci hluboko v reviru, kde nikdo chatu nema asi ano.

Uzavreme toto never ending tema s tim, ze myslivecka straz neni pomocnikem VB... a hlavnim poslanim ma kontrolu lovcu (at jich z rad myslivcu ci z rad pytlaku). Bezny obcan co jde na houby ji nezajima. Neni ceho se obavat!


Uživatelský avatar
Kubajzz
Příspěvky: 8868
Registrován: 29 zář 2005 10:17
Bydliště: HFT závody...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Kubajzz » 21 pro 2005 13:51

Andy píše:...ale divne auto o pulnoci hluboko v reviru, kde nikdo chatu nema...
V něm chlap a ženská... Co tam asi dělají?
Jo, je mi to jasné...... plaší zvěř. :wink:
Andy píše:Neni ceho se obavat!
Ale je, ale je! Ty jsi nečetl, co tady predattor píše?
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Příspěvek od Andy » 21 pro 2005 14:30

§ 14
Oprávnění myslivecké stráže

(1) Myslivecká stráž je oprávněna
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře,
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí,
g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován,
h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu,18 )
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.

(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.

(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř.


--------
17 ) § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

18 ) Zákon č. 200/1990 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.


Podle meho nazoru je prave posledni ze zminovanych zakonu o prestupcich klicovy pri posuzovani opravneni myslivecke straze.

Co vy na to?
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Příspěvek od Andy » 21 pro 2005 17:16

§ 35

Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti

a rybářství

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či
nesprávně použije chemický nebo biologický přípravek na
ochranu rostlin,

b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot,
pesticidů, hnojiv, popřípadě jiných škodlivých látek,

c) nesplní opatření uložené podle zvláštních právních předpisů
o ochraně zemědělského půdního fondu, o myslivosti nebo
o rybářství,

d) poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště
nebezpečnými škůdci nebo chorobami,

e) neoprávněně provede změnu kultury pozemku, který je součástí
zemědělského půdního fondu, anebo neoprávněně odejme
zemědělskou půdu zemědělské výrobě nebo neoprávněně provádí
činnost poškozující zemědělskou výrobu na takové půdě,

f) neoprávněně loví zvěř nebo chytá ryby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu
do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu
do 3000 Kč a, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do
5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000
Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle
odstavce 1 písm. f).
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Příspěvek od Andy » 21 pro 2005 18:14

Z toho vseho pro me vyplyva, ze pokud jsem clenem MS... mam pravo kontrolovat jen vozidla u kterych mam podezreni ze prepravuje zver, coz muze byt samozrejme aplikovano na jakekoliv v lese jedouci vozidlo. Nicmene paklize zver nenaleznu, omlouvam se a vozidlo pokracuje dale v ceste. Zabranit ji v ceste nemam narok!

Neco jineho je, paklize je MS zaroven LS (lesni straz). Pak je to uplne o jinych paragrafech.

Oddíl třetí - Lesní stráž § 38

§ 39 - Práva a povinnosti lesní stráže
(1) Lesní stráž je při své činnosti povinna
a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů (§ 19 a 20),
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,
b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 tohoto zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu,24)
c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost,
d) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
Návštěvník

Pěkně popsáno

Příspěvek od Návštěvník » 22 pro 2005 05:20

Jenže paragrafy nás neutlučeš.
Pořád je to o tom, že máš právo kontrolovat totožnost, ale ne zastavovat auta. Je to tak šikovně napsáno, víš? :-)
Takže ti mohu zastavit, ale nemusím.
Ty nemůžeš dělat nic, protože pohledem na auto nezjistíš, zda náhodou nemám povolení k vjezdu na danou lesní cestu, zda jsem těžař, myslivec nebo majitel.
Nemáš právo mě zablokovat autem ani na mě namířit zbraň.
Citoval jsi prostě další z řady klasických zákonů, které když někomu ocituješ, tak mu vstanou vlasy hrůzou, ale když se dotyčný zamyslí, zjistí, že vlastně žádné páky v ruce nemáš.
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Re: Pěkně popsáno

Příspěvek od Andy » 22 pro 2005 11:50

Anonymous píše:Jenže paragrafy nás neutlučeš.
Pořád je to o tom, že máš právo kontrolovat totožnost, ale ne zastavovat auta. Je to tak šikovně napsáno, víš? :-)
Takže ti mohu zastavit, ale nemusím.
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře,
Návštěvník

Ano, přesně tak, taky mě čti pozorně:"je to šikovně nap

Příspěvek od Návštěvník » 22 pro 2005 12:20

Plácačku nemáš a mávnutí rukou není pokyn k zastavení, minimálně se to dá říct u soudu.
V případě namíření zbraně se to u soudu také řekne a zase máš smůlu ty.
Je to jako se všemi ostatními zákony - kdo je hájí nebo se jimi řídí, má smůlu.
V odpovědi se prosím zřekni laciných útoků typu "to je hned vidět, co jsi zač" a "slušný člověk se nemá čeho bát a zastaví".
Ve skutečnosti je chybou zákona, že nedefinuje, jak máš auto zastavit. Takže auto prostě zastavit nemusí.
Normální slušní lidi /ne já :-)/ ti už tady napsali, že by se v lese báli zastavit zelenému mužíčkovi s puškou - co kdyby to byl pytlák, který při přistižení likviduje svědky?
Návštěvník

Slovíčka

Příspěvek od Návštěvník » 22 pro 2005 12:22

Dle zákona máš právo zastavovat auta, ale zákon neurčuje, jak to v praxi dokážeš účinně prosadit.
PČR má rozsvěcovací nápisy STOP, definované plácačky, světelné kužely, LS nemá nic, žádnou oporu v zákonech či jiných předpisech, jak fyzicky zastavit auto. Má jen "právo".
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Re: Ano, přesně tak, taky mě čti pozorně:"je to šikovně

Příspěvek od Andy » 22 pro 2005 12:43

Anonymous píše:Plácačku nemáš a mávnutí rukou není pokyn k zastavení
Kde je v zakone definovano co je povel k zastaveni? Proc na to v tom zakone neni odkaz? Ze by nebyl treba?

Dle meho je jedno, jak te donutim zastavit. Paklize na MS najedes... dopustis se tim utoku na verejneho cinitele (coz si sice nevedel... ale najeti i na bezneho obcana je utok proti ktere se muze branit).

Vozidlo je zbran... a nutna obrana strelnou zbrani je adekvatni prostredek.

Vozidlo na lesni ucelove komunikaci nema vyhradni prednost pred pesim... tedy nahodne prejeti je vylouceno... navic se jezdi krokem.

Kazdej dobrej advokat z toho clena MS vyseka. Tebe jako samozvance tezko... nemel si tam co delat.. a navic si at uz umyslne nebo z nedbalosti usmrtil cloveka.
Návštěvník

Uvidíme

Příspěvek od Návštěvník » 22 pro 2005 14:59

0. pokud si v šerém lese za utaženou zatáčkou nevšimnu maníka v maskovacím oblečku, tak na posuzování, zda šlo o úmysl, vůbec nedojde
1. ještě jsem neviděl jet v lese auto krokem a to jsem jich viděl dost - asi to bude nějaké krajové špecifíkum, otázkou je, zda u tebe nebo u mě
2. výkon advokát je jen otázkou peněz, ne otázkou členství u myslivců, i když uznávám, že hodně právníků jsou zároveň myslivci :-)
Uživatelský avatar
Kubajzz
Příspěvky: 8868
Registrován: 29 zář 2005 10:17
Bydliště: HFT závody...
Kontaktovat uživatele:

Re: Ano, přesně tak, taky mě čti pozorně:"je to šikovně

Příspěvek od Kubajzz » 22 pro 2005 15:22

Andy píše:Vozidlo je zbran... a nutna obrana strelnou zbrani je adekvatni prostredek.
To je demagogie.
Podle této logiky můžu zastřelit kohokoliv, kdo sedí v autě, protože je ozbrojen a já předpokládám, že jede po cestě aby mě přejel.

Spíš bych si ten případ představil takto:
Auto jede po cestě, proti nim stojí uprostřed cesty chlap v maskáčích s puškou v ruce, řidič stáhne okénko a pálí dvojvýstřel z legálně držené zbraně, chlap padá mrtvý k zemi (chtěl sice říct "Neblbněte", ale nestihl to).
Policie zjistí na základě výpovědi spolujezdkyně a dvou řidičových známých na zadních sedadlech, že šlo o klasický případ nutné sebeobrany, neboť zarostlý chlap s puškou v ruce na ně v lese mířil a zjevně se je chystal zastřelit. A případ se ani nedostane k soudu.
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Re: Ano, přesně tak, taky mě čti pozorně:"je to šikovně

Příspěvek od Andy » 22 pro 2005 16:23

Kubajzz píše:
Andy píše:Vozidlo je zbran... a nutna obrana strelnou zbrani je adekvatni prostredek.
To je demagogie.
Podle této logiky můžu zastřelit kohokoliv, kdo sedí v autě, protože je ozbrojen a já předpokládám, že jede po cestě aby mě přejel.
Demagogie je, kdyz vetu vytrzenou z kontextu oznacis za univerzalni pravidlo.
Návštěvník

Góóól

Příspěvek od Návštěvník » 22 pro 2005 16:30

Já chtěl ještě před tím, než Kubajzz přispěl, Andymu napsat "tak nashle v lese, těším se". Vidím že nejsem jediný, kdo má tento názor.
Nejde o větu vytrženou z kontextu, ale o samozvance v maskáči s puškou, co si myslí, že slavně zvítězí pomocí zákona nad člověkem, který: 1. může být majitelem lesa 2. mohl si na to vydělat poctivou prací 3. a přesto je zde osočován, že musí být magor, když si do vlastního lesa zajede pro vlastní stromek (který si, pokud se nespokojí s náletem nebo stromkem z hustníku, třeba sám zasadil nebo nechal zasadit).
Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Příspěvek od Andy » 23 pro 2005 11:00

Anonymous píše: Nejde o větu vytrženou z kontextu, ale o samozvance v maskáči s puškou, co si myslí, že slavně zvítězí pomocí zákona nad člověkem, který: 1. může být majitelem lesa
A to te nenapadlo, ze MS a LS pomaha ZEJMENA vlastnikum lesa pred lidmi, kteri do lesa NEjedou zrovna sazet stromky?

Navic... nejde o zadne samozvance... ale o predem domluvenou zalezitost. Do vseho ma majitel lesa pravo zasahovat zkrz honebni spolecenstvo (plati pro MS) ci primo (plati pro LS).

MS a LS pomaha vlastnikum lesa a ochranuje zver pred nepovolanymi lovci.

Pokud mezi ne patris... a stve te, ze te pri nedovolenych aktivitach muze nekdo prichytit... chapu to... ale zaroven ti preji abys tvrde narazil. :twisted:

A timto koncim rozpravu o myslivecke strazi, jelikoz uz vse bylo receno.
Zamčeno