Stránka 1 z 1

Kúpa Zbrane kategórie D

Napsal: 16 led 2013 01:03
od Sojka
Nazdar,

Idem kupovať za relatívne lacný peniaz SA58 expanz. Problémom je ,že dotyčný predajca nemá od zbrane papiere o tlakovej skúške a potvrdenie o znehodnotení zbrane.

Mám k dispozícií sériové číslo.

Viete mi odporučiť postup? Cena zbrane je cca. polovičná preto nad ňou uvažujem.

Sojka

Re: Kúpa Zbrane kategórie D

Napsal: 19 led 2013 23:03
od Warthog
Nejsem si úplně jistý úpravou v zemích svatoštěpánské koruny, ale nejlepší postup v českých zemích by se dal shrnout do přísloví "kde není žalobce, není soudce". Důležité je ujistit se, že to fysicky je znehodnocené dle požadavků zákona. Pokud ano, tak to koupit a zbytek řešit až pokud bude někdo dělat problémy. V nejhorším to policie zabaví, pošle na zkušebnu, zjistí, že je to D a vrátí.

Problém je bohužel v tom, že v poslední době začíná alespoň česká zkušebna projevovat totální kreativitu a nezávislost na zákonech, takže i jednrannou dlouhou perkusní předovku zařadí do C.

Re: Předovky

Napsal: 19 črc 2013 21:24
od blecha.z
Novela_zakona_o_zbranich.pdf (695 kB) Lze stáhnout ze stránek MV. Soubor je velký, nelze ho vložit, nebo mně to nejde. Zbraně kategorie "D" zůstávají, ale jsou tam dodatky, viz. písmeno "d". Dopad si každý uvědomí sám. Stáhněte si pracovní verzi a koukněte.


(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí
a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a
účel uvedené v odstavcích 2 nebo 3,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv
manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických
nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a
více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.,
d) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.

§ 76c
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) převede vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která
k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě...

(3) Při výkonu kontroly podle odstavce 2 je kontrolní orgán oprávněn
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva do těchto zbraní
a příslušných dokladů ke kontrole,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva uvedených v písmenu
a),
c) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo do
této zbraně; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení.....

Re: Předovky

Napsal: 20 črc 2013 02:44
od pelanj
Možná to nechápu správně, ale nevidím tam žádnou větší represi nebo znevýhodnění pro předovky.

Re: Předovky

Napsal: 20 črc 2013 07:20
od blecha.z
Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Tolik dosavadní právní úprava. V praxi to znamenalo, že prodejce se spokojil s prohlášením, že nabyvatel je starší osmnácti let a je způsobilý k právním úkonům. (od 2014 bude platit pojem "je svéprávný")
Nová úprava výše uvedeného zpřísňuje zákon postižením prodejce správním deliktem. A to už si každý rozmyslí, jest-li prodá zbraň této kategorie neuváženě někde na Aukru. Osobně bych doporučil při prodeji mít u smlouvu o prodeji a kopii osobního dokladu s tím, že číslo za lomítkem u rodného čísla bude začerněné. A samozřejmě uschovat doklad o nabytí či prodeji. Osoba potrestaná správním deliktem v oblasti zbraní již není spolehlivá.