Trvaly dovoz zbrane ze zahranici (jednotlivec, SK -> CZ)

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Odpovědět
cover72
Příspěvky: 290
Registrován: 10 črc 2009 16:16

Trvalý dovoz zbraně ze zahraničí (jednotlivec, SK -> CZ)

Příspěvek od cover72 » 09 úno 2012 23:02

Zvažuji jako krajní alternativu dovoz páně Kuracinovy P11 sestavené na míru přímo z Banské Bystrice; dělal někdo trvalý dovoz? Je to o hodně složitější, než normální nákupní povolení, nebo zhruba stejně (když je zbraň ověřená, jako že P11 je)?


JirkaS
Příspěvky: 435
Registrován: 20 zář 2006 12:28
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Trvalý dovoz zbraně ze zahraničí (jednotlivec, SK -> CZ)

Příspěvek od JirkaS » 09 úno 2012 23:33

Třeba ti pomůže tohle:
Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV
k trvalému dovozu hlavní části zbraně

...

Zbraň, tedy i hlavní část zbraně, lze trvale dovézt na území České republiky, jedná-li se o individuální neobchodní dovoz, pouze na základě povolení k dovozu, kterým je zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, který opravňuje k držení zbraně za účelem jejího trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území České republiky.

Zbrojní průvodní list vydává držiteli zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo cizinci (tj. osobě, která není státním občanem České republiky) na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a j) zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Obsahem žádosti o vydání zbrojního průvodního listu musí být vedle názvu hraničního přechodu, kterým bude zbraň dovezena na území České republiky,
- osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která bude zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, přepravovat,
- osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, pro kterou je zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, určena,
- místo, kam má být zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, přepravena, pokud není shodné s místem pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,
- údaje o zbrani kategorie A, B nebo C,
- údaje identifikující střelivo (druh, značka výrobce, ráže a množství),
- údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,
- údaje o označení zbraně nebo střeliva uznávanou zkušební značkou,
- přepravní prostředek a
- datum odeslání a předpokládaného převzetí zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva.

V případě vydání zbrojního průvodního listu vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně do České republiky.

Samotný dovoz zbraně je možné provést na základě zbrojního průvodního listu buď osobně nebo prostřednictvím oprávněné osoby – držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Kdo dovoz zbraně uskuteční, je třeba uvést již v žádosti o vydání zbrojního průvodního listu. Upozorňujeme, že Česká pošta není oprávněna k přepravování zbraní a střeliva, je tedy třeba přepravu zbraně zajistit jiným způsobem v souladu se zákonem o zbraních.

Konkrétní kroky týkající se dovozu zbraně je možné konzultovat přímo s příslušným útvarem policie.

Držitel zbrojního průvodního listu je povinen oznámit dovoz zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky.

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani je povinna oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň příslušnému útvaru policie. V oznámení musí být uvedeny
- osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
- údaje o zbrani, které se oznámení týká, včetně údaje o věření zbraně,
- způsob převodu vlastnictví.

Na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně provede v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona o zbraních příslušný útvar policie registraci zbraně. Dokladem o registraci zbraně je průkaz zbraně.

Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraní a střeliva a oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně stanoví vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené formuláře jsou dostupné také na internetových stránkách Ministerstva vnitra , kde je lze také vytisknout (podmínkou je barevný oboustranný tisk).

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
cover72
Příspěvky: 290
Registrován: 10 črc 2009 16:16

Re: Trvalý dovoz zbraně ze zahraničí (jednotlivec, SK -> CZ)

Příspěvek od cover72 » 11 úno 2012 17:46

Takže na české straně to vypadá podobně "složitě", jako klasické nákupní povolení. Co na straně slováků - je potřeba vyřizovat to i s jejich policií a řešit trvalý vývoz? Doufal jsem, že tu bude někdo, kdo to všechno už absolvoval...
rickey
Příspěvky: 10
Registrován: 25 kvě 2016 22:29

Re: Trvalý dovoz zbraně ze zahraničí (jednotlivec, SK -> CZ)

Příspěvek od rickey » 08 srp 2016 14:08

Ahoj,
je tu někdo, kdo úspěšně zrealizoval nákup a dovoz zbraně z SK do CZ? Na straně CZ se to zdá podobné jak s CZ nákupkou, ale co nákup na straně SK? Dík za info!
Piggy
Příspěvky: 113
Registrován: 19 pro 2012 18:21

Re: Trvalý dovoz zbraně ze zahraničí (jednotlivec, SK -> CZ)

Příspěvek od Piggy » 09 srp 2016 18:20

Dovážel jsem individuálně 4x (vyřizováno na 3 různých policajtech) a pokaždé to probíhalo stejně :lol:
Potřebuješ nákupní povolení (kolky 16,50 €) a průvodní list pro vývoz (kolky 16,50 €). Podkladem je český průvodní list pro dovoz. Kdyby snad chtěli překlad, tak odkázat na §3/4 zákona 270/1995 Z.z. (Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.)
Vždy to zvládli během čtvrthodinky včetně nezávazného vtipkování (naposled v r. 2013, to už měli v počítači údaje o předchozích nákupech), ovšem vždy jim to předem avizoval prodejce.
Odpovědět