Nový zákon o zbraních 01/2021

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Odpovědět
diazemap
Příspěvky: 62
Registrován: 26 bře 2021 21:06

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od diazemap » 08 dub 2021 11:49

Černoprachové D zbraně byly geniálně ošetřeny větou v zákoně, že se z nich smí střílet jenom na střelnicích. Logicky potom majitel perkusní zbraně bez ZP zavítal s občankou na střelnici, kde se následně dostal mezi střeleckou komunitu a lecčemu se i přiučil. Se vzduchovkou tam zajde málokdo a lidi pak střílí i v místech, kde to může být nebezpečné. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že manipulace s předovkou je opravdu ze statistického hlediska mnohem nebezpečnější pro střelce než případnou oběť. Sám jsem si kdysi jako začátečník zlomil palec, když mi ujel nabiják (nutno dodat, že u 9mm, kde je horší se trefit a hůř se manipuluje, kdybych se držel jen historických kalibrů, nestalo by se to). :lol: A o všelijak protřepaných pastelkách, když pálíte z ručního pistolového .54 kanónu nabitého puškovým střelivem ani nemluvě. Nicméně bych souhlasil s tvrzením, že Gladiatory neměly být nikdy D zbraně. Svojí konstrukcí se vyloženě tváří jako zbraň pro skryté nošení, což by ale mělo být ze zákona zakázané! Ledaže z toho nikdy nechcete vystřelit. Zejména když se pak ještě prodávají střely, co mají o-kroužky v mazacích drážkách kvůli utěsnění. Proč asi? Protože to lidi nosí skrytě a bojí se navlhnutí. Já mám spoustu předovek, ale tohle bych si nikdy nekoupil, protože se to jako D zbraň v podstatě nedá na nic použít. Ani na sebeobranu, ani jako de facto historická zbraň či na terčovou střelbu. Jenom jako moderní hračka. Vždyť to ani nemá drážkovanou hlaveň. Jak nápad samozřejmě super. Zas na druhou stranu, tím, že je teď vše C-I, tak se otevřela možnost střílet předovkami a tudíž i Gladiatorem i mimo střelnici?? Pak bych souhlasil s PavelETV, protože jako inovace je to super a nejsem žádný purista. Nebo se mýlím a i s C-I předovkou musím stále na střelnici?


PavelETV
Příspěvky: 100
Registrován: 31 srp 2018 16:56

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od PavelETV » 08 dub 2021 13:26

S černoprachou na střelnici zcela určitě vždy. Říká zákon. Že si někdo sem tam práskne v hlubokém lese je věc jiná :-)
A Gladiátor jako zbraň pro osobní obranu pro každého ? Proč ne ?! Každý by měl mít možnost přiměřeným způsobem bránit sebe a svou rodinu. A ne každému se chce absolvovat byrokracii kvůli ZP a následně nákupu zbraně. Že si s tím může někdo sobě nebo jinému ublížit ? Ale za to může lidská hloupost a ne ta zbraň. V tomto případě ZP nic neřeší. Je spousta lidí s řidičským průkazem a přesto se nikdy řídit nenaučí. A přitom je každé osobní auto, v porovnání s jakoukoliv běžně dostupnou střelnou zbraní, vlastně zbraní hromadného ničení.
Pavelsakal1955
Příspěvky: 258
Registrován: 25 pro 2016 17:19

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od Pavelsakal1955 » 08 dub 2021 14:47

K příspěvku od Diazepam:
V příspěvku je uvedena řada informací (názorů), které by zde nepadly, kdyby si autor řádně proštudoval (nejenom přečetl) novelu Zákona o zbraních a střelivu, č. 13/2021 Sb. Týká se to např. problematiky:
- použití zbraně v případě sebeobrany. Česká legislativa umožňuje v případě krajní nouze nebo nutné obrany použít COKOLIV k odvrácení útoku nebo ochrany života a majetku. Tedy i Gladiátora.
- zákon jasně stanoví podmínky pro střelbu ze zbraní kat. D. Tedy to, že s některými lze střílet i mimo střelnice za dodržení specifikovaných podmínek, s některými zase pouze na schválených střelnicích. Což se týká i předovek (palné zbraně) a za dodržení stanovených podmínek (zkušební značky a pod.) Stanovuje také podmínky pro tzv. salutní střelbu bez projektilu (čestné salvy, rekonstrukce bitev a pod.)
Co se týká Gladiátorů a zbraní In-line, tak novela zákona je řadí do kat.C-I. Ano, i já jsem to tak původně pochopil. Ale pak jsem začal študovat přechodná ustanovení, platná k této novele. A tady cituji:
"Přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 13/2021 Sb. Čl. II
bod 2)
Na zbraň podle § 6a ( ktg. C-I, pozn. autora), která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."
Konec citátu!
A Gladiátor byl uveden na trh kdy???????
Nechci tady dělat chytrolína a nikomu svůj názor nevnucuji. Pouze uvádím, resp. cituji fakta.
Šakal :D
noth
Příspěvky: 20
Registrován: 15 pro 2020 22:04

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od noth » 08 dub 2021 20:37

Je to tak, jen dle mého mínění, se uvedením na trh myslí ty konkrétní kusy vyrobené do data jímž vstoupil zákon v platnost. Podobně jako flobertky a vzduchovky v plném výkonu, či plynovky po tomtéž datu.
diazemap
Příspěvky: 62
Registrován: 26 bře 2021 21:06

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od diazemap » 08 dub 2021 22:24

To: Pavelsakal1955

Tak já jsem se teda začetl. :D

Starý zákon:

§ 7: Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a
j) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

§ 15, odstavce 2 a 3:

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

-----------------

Vzhledem k tomu, že perkusní zbraně spadaly pod § 7 písmeno a) a b), nebylo možné na ně uplatnit § 15 odstavec (3), který připouští použití k ochraně života, zdraví nebo majetku. Tudíž kdokoli, kdo používal D předovky pro sebeobranu, tak činil nelegálně a riskoval postih, protože v odstavci (2) není udělen výjimka jako v odstavci (3). Tedy až na prostor střelnice. :D

Pokud jde o nový zákon:

V § 15 odst. (2) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo i)“.
V § 15 odst. (3) se slova „c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k)“ nahrazují slovy „b) až d)“.

Předpokládám, že tím je myšleno nové znění zmíněných paragrafů, protože staré nedává smysl (vůbec by nebyla definice pro písmeno e), tj. vzduchovky, které nově spadají pod písmeno c) a jsou stále D zbraněmi ).

NOVÉ znění paragrafu 7:

㤠7
Zbraně kategorie D

a) historické zbraně,
b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,
d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
e) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
f) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
g) neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,
h) neaktivní střelivo a munice a
i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.“.

Z tohoto mi vyplývá, že na střelnici je i nadále nutno chodit se zbraněmi z písmene a) - historické a i) neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I, či v písmenech b) - d) paragrafu 7, tj. logicky zbraně natormentované dle starého zákona jako staré D, tj. i Gladiator a zbraně z písmen b) - d) je možno v krajní nouzi použít na sebeobranu - tj. vzduchovky, plynovky a paintballové zbraně. Zároveň mi z toho ale vyplývá, že nově musím na střelnici i s flobertkami :D , protože ty původně spadaly pod c) dle paragrafu 7 a dle odstavce (3), paragraf 15 s nimi bylo možné střílet i jinde. Naopak všelijaké kuše už nejsou ani zbraně kategorie D či jiné kategorie!!

Pokud jde o tvrzení, že jako zbraň lze použít cokoli, toto bych nijak nedisputoval, jde o všeobecně známou premisu českého zákona, ne každý stát je takto všeobecný, pokud jde o definici zbraně jako takové. A stejně tak jsem toho názoru, že: "lepší je být souzen 12 než nesen 6". Což je opět geniální zjednodušení celé té právní džungle.

Ale opět je možné, že se mýlím. Není tady proboha nějaký právník? :D Pomooc!!
vin
Příspěvky: 164
Registrován: 09 zář 2020 11:31

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od vin » 09 dub 2021 09:20

Mimo střelnici nesmí střílet z C1 zbraně na dělené střelivo.
Flobky jsou uvedeny pod paragrafem 14a jako nesmí tak, aby byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
Pavelsakal1955
Příspěvky: 258
Registrován: 25 pro 2016 17:19

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od Pavelsakal1955 » 09 dub 2021 10:45

Jsem toho názoru, že není nutné zde kopírovat dlouhé statě, resp. citace zákonů. Stačí si kliknout na odkaz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119

kde se objeví novela Zákona č. 13/2021Sb. v plném platném znění :D :) :shock: a študovat a študovat a študovat. Nezapomenout číst až do konce, tedy vč. přechodných ustanovení.
Šakal
PavelETV
Příspěvky: 100
Registrován: 31 srp 2018 16:56

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od PavelETV » 09 dub 2021 11:22

No, ale zase to tu hezký vypadá. Člověk má pocit, že se začetl v Bibli. Starý zákon, Nový zákon 😁
diazemap
Příspěvky: 62
Registrován: 26 bře 2021 21:06

Re: historické zbraně-zkušenosti

Příspěvek od diazemap » 09 dub 2021 15:27

vin píše:
09 dub 2021 09:20
Mimo střelnici nesmí střílet z C1 zbraně na dělené střelivo.
Flobky jsou uvedeny pod paragrafem 14a jako nesmí tak, aby byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
C-I předovky pravda stále jen na střelnici, ale už je tam výjimka ohledně použití " nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku", což u D předovek v zákoně před novelizací nebylo. Takže C-I Gladiator na sebeobranu ano, starý D Gladiator ne. Což je podle mě logické, protože C-I předovka už je v CRZ, zatímco D zbraň je často anonymní, nedohledatelná a hluk vadí i po novele, proto ta střelnice jak u D, tak C-I předovek. Je zajímavé, že pro ostatní C-I zbraně tato výjimka neplatí, resp. zákon nezmiňuje možnost použití pro ochranu života atp.. :shock: Skoro jako kdyby Detonics napsal někdo ten zákon na míru. C-I předovka je teď v podstatě jediná střelná zbraň bez ZP, kde je výslovně v zákoně uvedené, že ji můžu použít podobně jako u ZP sk. E. Zas na druhou stranu ostatní C-I zbraně nemají v podstatě potřebný výkon, i když u těch flobertek je to otázka. Ale je možné, že jsem jenom málo četl. :D

U flobek jsem se nevyjádřil přesně, měl jsem na mysli staré flobertky, schválené jako D. Paragraf 14a mluví až o C-I a tam je vše jasné. Problém je, že flobertky zcela vypadly z nového seznamu D zbraní a vše staré spadá dle přech. ust. č. 2 (vše schválené jako D zůstává D) pod písmeno "i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.“, kde je dle nového znění paragrafu 15 odstavec 2 stále povinnost střílet pouze na střelnici (či salutně bez střeliva) nově pro všechny zbraně uvedené v i), tudíž i Dčkové flobert. Dokonce jsem si ještě všimnul, že možnost použití zbraně pro ochranu zdraví, života a majetku uvedené v paragrafu 15, odstavec (3) bylo zrušeno už při novelizaci zákonem č. 484/2008 Sb! a ještě předtím tam přibyla povinnost používat OOPP, dozor atp.

To PavelETV: Příspěvek biblického rozsahu si vyžaduje biblickou terminologii. Snad ten sloh v budoucnu, až bude příspěvek neaktuální, někdo promaže, rozhodně to není něco, co bych tesal do kamene. :lol: Trklo mě to, už jak jsem to psal, ale sranda musí být, tak jsem to dal ještě tučně.

To Pavelsakal1955: Je to tak. Otázkou je, kdo z majitelů C-I zbraní bude takto detailně studovat legislativu.
PavelETV
Příspěvky: 100
Registrován: 31 srp 2018 16:56

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od PavelETV » 09 dub 2021 16:33

To: diazepam : Já myslím kolego, že se v tom naprosto zbytečně nimráš. Pokud je zákon napsaný tak, že pro jeho pochopení potřebuje člověk právnickou fakultu a dva taneční kurzy, je to špatný zákon a nemá smysl se s ním moc trápit. Prostě s černým prachem na střelnici, se vzduchem a flobertkou kdekoliv s rozumem. Pokud jsi šťastným majitelem lomu daleko od civilizace, střílej si tam třeba z granátometu. Pokud si však myslíš, že Stromovka je les, tak mazej na střelnici i s pistolí na antiperle 😁
diazemap
Příspěvky: 62
Registrován: 26 bře 2021 21:06

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od diazemap » 09 dub 2021 23:41

Český zbraňový zákon by se dal shrnout větou klasika: "Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?". V Aj se tomu říká "Solution to a problem that doesn't exist", jinými slovy "řešení problému, který neexistuje". Určitě nepatřím mezi lidi, co by se nechali vyděsit právními kejklemi. Jen za poslední měsíc jsem si vyrobil pro novou C-I zbraň ve své podstatě legální supersonické a hybridní flobert střelivo a práskat s tím chodím zcela bezpečně většinou do nedalekého bývalého vojenského prostoru, kde by mě ještě před třiceti lety sejmul zcela automaticky nějaký Rusák. Ze střelnice, kam chodím, se občas ozývá palba z těžkého kulometu z nedalekého tankodromu. Takže asi patřím mezi ty šťastlivce, co by si mohli po práci zastřílet teoreticky i z toho granátometu, aniž bych vzbudil nějaký větší rozruch. A i když je cesta do hlubin právníkovy duše často hotový očistec, si myslím, že je náš zákon jeden z nejlepších na světě a že tady máme až neuvěřitelnou svobodu, pokud jde o zbraně, kterou stráží zdánlivě neproniknutelný byrokratický val. Zejména naše "shall issue", pokud jde o skryté nošení, nám může závidět valná část světa, až na USA. Ten zákon je tak špatný, až je vlastně nakonec dobrý a jeho četbu a interpretaci beru jako takové odreagování se a jistou formu mentální hygieny, protože už mi nezbyde žádná energie pro absorbování těch psychopatických výplodů naší současné vlády. :wink:
cvicubis
Příspěvky: 436
Registrován: 24 kvě 2006 20:52

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od cvicubis » 12 dub 2021 13:14

Panove, jak je to s tema neomezenejma vzduchovkama......... ???
sajfi
Příspěvky: 128
Registrován: 01 bře 2019 10:56
Bydliště: Praha

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od sajfi » 12 dub 2021 14:17

Ty jsi na legislativu a procesy nějak rychlej :-). To než projde přes všechny výbory, ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ko ... %C4%8Cesku.

Kdo má zájem, může sledovat tady, teď je to v Senátu: https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&T=756
AirArms HFT500 + Optisan CP 3-12x32
Weihrauch HW98 + Optisan CP 10x32
Weihrauch HW30S + mířidla (případně Optisan Cobra 3-9)
Uživatelský avatar
tomkony
Příspěvky: 85
Registrován: 12 pro 2017 20:32
Bydliště: okres Opava

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od tomkony » 13 dub 2021 14:28

To cvicubis:
Pokud to půjde stejným tempem jako loňské schalování zákona o zbraních, tak v listopadu 2020 to schválil senát, v prosinci 2020 podepsal prezident a 31.1.2021 nabyl zákon účinnosti. To jsou minimálně 3 měsíce. Senát se touto změnou má zabývat od 28.4.2021.
Brocock Compatto .177 + Valiant 4-16x50
Slavia 630
Uživatelský avatar
tomkony
Příspěvky: 85
Registrován: 12 pro 2017 20:32
Bydliště: okres Opava

Re: Nový zákon o zbraních 01/2021

Příspěvek od tomkony » 02 čer 2021 13:45

Aktuální informace k úpravě zákona v rámci zrušení 16J limitu (§ 6 písmeno "c")
6.4.2021 Poslanecká sněmovna po třetím čtení poslala návrh zákona do Senátu
30.4.2021 Senát schválil tisk a poslal zpět do Sněmovny
1.6.2021 Sněmovna tisk schválila a v dohledné době bude posílat na Prezidenta
Brocock Compatto .177 + Valiant 4-16x50
Slavia 630
Odpovědět