Novelizace z.c.45/1995 Sb., o regulaci reklamy zakonem

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Uživatelský avatar
Andy
Moderátor
Příspěvky: 2243
Registrován: 22 bře 2005 09:36
Bydliště: Praha

Novelizace z.č.45/1995 Sb., o regulaci reklamy zákonem

Příspěvek od Andy » 12 dub 2006 15:34

Dnes mi kolga Fantan zaslal zajimave upozorneni, co si o tom lidi myslite?

Upozornění na novelizaci z.č.45/1995 Sb., o regulaci reklamy zákonem č.25/2006 Sb., který vstoupil v platnost dnem vyhlášení (není tam uveden, ale nemůže to být víc, jak 14 dní). Je jím mj. zakázána reklama na zbraně na internetu pod hrozitánskými sankcemi.

Ahoj,
jak si tak brouzdám po netu, vlezl jsem na stránky prodejny zbraní (www.bazarzbrani.cz ), že se kouknu, co tam mají za bouchačky.
Ale ouvej, tam nic s odkazem, že podle zákona č.25/2006 Sb. (to je novela toho zákona 45/1995 Sb.) je šíření reklamy na střelné zbraně na netu zakázáno.

Vlezl jsem si tedy na zákony a tam jsem se dozvěděl toto :

§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) v oblasti regulace reklamy klamavé, srovnávací, na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy uvádějící zvláštní nabídku, jakož i reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.
(2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1a) pokud není dále stanoveno jinak.
(3) Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk2) a neperiodické publikace,3) rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce,4) počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.
(4) Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.
(5) Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.
(6) Zpracovatelem reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu.
(7) Šiřitelem reklamy (dále jen "šiřitel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří.
( Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak.

--------------------------------------------------------------------------------

1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu.
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES, kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování a distribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP) a čl. 64 a 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod.
Čl. 69, 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
1a) § 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.
2) § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
3) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.
4) § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

§ 6
Střelné zbraně a střelivo
Reklama na střelné zbraně a střelivo27) může být šířena jen
a) odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva,
b) v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo
c) v odborných publikacích a periodickém tisku2) zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.

2) § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
27) Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.


SINCITYMAN
Příspěvky: 531
Registrován: 21 srp 2005 09:02

Příspěvek od SINCITYMAN » 12 dub 2006 20:09

Bazar zbraní je předevšim banda blbů a tomu puškaři urazit pracky ještě než ne něco sáhne...
Luke
Příspěvky: 192
Registrován: 23 led 2006 14:38
Bydliště: Praha

Příspěvek od Luke » 13 dub 2006 11:21

Predpokladam, ze je to take duvod pozastaveni bazaru na techto strankach. Ci byl jiny duvod?
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 14 dub 2006 12:09

Podle mého názoru o tomto zákonu skoro nikdo neví a přitom se velice nepříjemně dotkne obchodníků a výrobců, kteří budou muset stáhnout ze svých stránek skoro celou nabídku vyjma oblečení, obuvi, nožů a dalšího sortimentu, který není zahrnut do zákona o zbraních a střelivu - to všechno bude napříště tabu - a koukněte se do toho zákona na sankce, které tam jsou uvedeny! :twisted:
Tím to ale dopadne i na nás, protože v praxi to znamená, že ne jako dosud si projdu různé webové stránky, vyberu si kde co mají, porovnám ceny a pošlu objednávku - nebude totiž z čeho vybírat! :cry: Bude to asi tedy napříště tak, že budeme mailovat konkrétní dotazy bez možnosti porovnat ceny atd. A ten zoufalej výkřik o kvalitě zbrojíře či koho kdekoli s tím vůbec nesouvisí! :wink:
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Uživatelský avatar
Kubajzz
Příspěvky: 8872
Registrován: 29 zář 2005 10:17
Bydliště: HFT závody...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Kubajzz » 14 dub 2006 12:31

No, já nevím ke kterému evropskému zákonu se přibližujem tentokrát, ale když se kouknu na zahraniční evropské stránky, tak tam normálně zbraně jsou...
http://www.fieldtarget.cz/ - Vše o zbraních, střelbě, srazech a HFT závodech.
Vik

Příspěvek od Vik » 14 dub 2006 14:12

Poturcenec horsi turka :wink:
Uživatelský avatar
Chorche
Příspěvky: 96
Registrován: 27 úno 2006 17:17

Příspěvek od Chorche » 14 dub 2006 17:06

No nevim, zatim na to reagovali jenom tady. Jiný weby jedou normálně dál. Dneska sem byl v jednom obchodě a ptal se jich na to (jestli to budou taky rušit) a řekli mi že ne, jen se zasmáli :wink:
Každopádně když bych to já mněl řešit, tak bych to asi udělal formou registrovanýho webu. Tzn. obchod neni volně přístupnej lidem bez registrace, ve který by bylo uvedeno že registrací vstupujou do obchodu se zbraněma a souhlasej s tim. Tzn. web by byl na tom stejně jako kamenej obchod- kterej podle toho zákona inzerovat může. Jestli mi rozumíte jak to myslim.
frana
Příspěvky: 68
Registrován: 02 bře 2006 22:44

Příspěvek od frana » 14 dub 2006 18:14

Zdravim,
nejsem pravnik, ale kdyz se pridrzime §6 pismeno c), tak by melo stacit
v zahlavi WEBu sdeleni, ze urcen pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.
Jeste poznamka: Zakon hovori o zbranich, provozovatel Gunshopu vsak
stahnul z WEBu pouze zbrane kategoria A,B,C sankcionovan muze byt i za ty vzduchovky a plynovky co tam zustaly.
Ja zatim nasel jen 2 WEBy co zbrane stahly.
Frana
jeff

Příspěvek od jeff » 15 dub 2006 00:32

Taky si myslím, že to nebude takový problém. Celý zákon jsem nečetl, vycházím jen z citace v příspěvku, kde je definice reklamy:
(2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1a) pokud není dále stanoveno jinak.

Z té definice nevyplývá, že by přímá nabídka střelných zbraní na webu prodejce byla reklama. Je to pouze nabídka, nic víc. Navíc, jak píše frana, web takového obchodu je určen určité cílové skupině, není to nabídka hypermarketu... Reklama je přeci něco jiného. Ani stránky výrbce nebo dovozce nejsou přeci reklama, je to pouze prezentace, která nikohpo nenabádá k nákupu, pouze popisuje nabízené zboží.

Myslím, že je to takový pilotní strach, ale za chvíli se objeví právní výklad zákona, všechno utichne a vrátí se do starých kolejí... Obdobných situací už tu bylo. Taknějak mi připadá, že u nás se vždycky něco objeví v televizi, novinách nebo tak, lidi začnou skoro šílet, rychle všechno řešit, aniž by si sami detailně zjistili, jak to vůbec je. Jako to bylo třeba s dovětky za jménem u podnikatelů - fyzických osob před pár lety. Objevilo se něco v televizi, snad, že by se to nemělo používat, okamžitě fronty na úřadech, všichni to rušilim, dělali si nové viztky a razítka, a pak se ukázalo, že to někdo nepochopil, že to zase nebylo tak žhavé a že to všichni měnili v podstatě zbytečně...
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 16 dub 2006 04:51

Pánové, váš optimismus bych chtěl mít.
Pakliže termín "nabídka" nespadá do popisu "Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží", tak asi neumím číst. Oprávněně se domnívám, že výklad nebudeme dělat my a zákon o správě daní a poplatků, podle kterého se pak řídí další postup je plně inkviziční, tzn. že všechno dokazování je na straně povinného, nikoli správního orgánu, odvolání nemá odkladný účinek.
Ano, i zbraně "D" jsou zahrnuty do zákona o zbraních a střelivu.
Jinak samozřejmě bych byl taky rád, aby někdo přišel k rozumu a takovou hovadinu zrušil, ale když se podívám, kolik může stát vybrat na sankcích, myslím, že k tomu nedojde. Někde se přece ty prachy na financování předvolebních slibů musejí sehnat!
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
jeff

Příspěvek od jeff » 16 dub 2006 08:57

Já nevim, právník nejsem, vím, že naše zákony o logice vždy nejsou...

Souhlasím, že taková nabídka e-shopu je "oznámení, předvedení či jiná prezentace". Jenže taková nabídka nemá za cíl "podporu spotřeby nebo prodeje", ale je to prodej samotný.

Přeci, když přijdu do obchodu a tam mi budou řikat: Kupte si tu věc u nás! My jsme nejlepší! U nás dostanete navíc dárek! To vám jinde nedají! Nechoďte ke konkurenci, my jsme nejzkušenější!... Tak to reklama bude, protože to dělají s cílem zvýšit tržbu.

Kdežto, když přijdu do obchodu a zeptám se, zda mají tu věc a oni mi řeknou: Ano, máme. Stojí tolik a tolik. Chcete znát nějaké detaily produktu?... Tak to prostě není reklama.

My to asi nevyřešíme, jak to dopadne ukáže čas. Ale můj osobní názor je takový. Přinejhorším to stejně půjde vyřešit, ať už vstupní stránkou s nějakým upozorněním a tlačítky vstoupit/odejít, jak to známe ze stránek pro dospělé. Nebo tak, jak se píše výše, nutnou registrací do obchodu, kdy se pak zobrazí i veřejně nenabízené zboží. Například web Brýmový obsahuje pouze ceníky, to už reklama nemůže být vůbec. Vždy je tam jen název a cena, to je také řešení, ale někde se člověk ty podrobnosti dozvědět musí...
jeff

Příspěvek od jeff » 16 dub 2006 09:43

Pánové, nedalo mi to, tak jsem si vyhledal podrobnosti...

Zákon 25/2006 Sb. vstoupil v platnost dnem vyhášení. Jeho zveřejnění proběhlo v částce 11 rozeslané dne 26.1.2006, tedy platí už pár měsíců.

Novelizuje zákon 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, který když si přečtete, pochopíte, že je celý o klasické reklamě. Prostě o zadavatelích, zpracovatelích, šířitelích atd. Tedy, jedná se o propagaci, která je klasickou reklamou v TV, časopise, letákem atd.

Pokud jde o §6, který se týká "Zbraní a střeliva", tak ten v původním znění zákona zněl: Reklama zbraní a střeliva, s výjimkou zbraní a střeliva určených pro lovecké nebo sportovní účely a zbraní historických, se zakazuje.

Tento § byl novelizován zákonem 138/2002 Sb. s platností od 1.6.2002 a jeho znění je:
§ 6
Střelné zbraně a střelivo
Reklama na střelné zbraně a střelivo27) může být šířena jen
a) odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva,
b) v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo
c) v odborných publikacích a periodickém tisku2) zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.

A v tomto znění platí dodnes. Zákon 25/2006 Sb. tento § nijak nenovelizoval. Ten je hlavně o lécích, něco je tam o letácích a tabákových výrobcích. A dále hlavně upravuje sankce a řízení přímo, dříve se odkazoval na správní řád. Jedině v tom může být nějaký háček, že dříve tato reklama na zbraně a střelivo byla zakázána také, ale možná neexistoval způsob, jak to sankcionovat. Dnes je v zákoně přímo stanoveno, že se jedná o přestupek a sankce jsou přímo v zákoně stanoveny.

Mám z toho tedy pocit, že se jedná o nafouknutou bublinu. Zákon se změnil ve vztahu ke zbraním snad jen tím, že teď obsahuje i sankce, definice reklamy zůstala stejná, stejně jako vymezení zákazu v §6. Možná jsem něco přehlédl, ale stejně mám dojem, že se nic tak zásadního nezměnilo a proto nechápu, co se to děje, proč všichni tak trochu šílí...
SINCITYMAN
Příspěvky: 531
Registrován: 21 srp 2005 09:02

Příspěvek od SINCITYMAN » 16 dub 2006 13:01

Všichni ne,annonce,bazar a většina obchodníků zůstávají v klidu.... :twisted:
jeff

Příspěvek od jeff » 16 dub 2006 16:30

A to je jedině dobře. Snad jim to vydrží a ostatní se k nim přidají...
SINCITYMAN
Příspěvky: 531
Registrován: 21 srp 2005 09:02

Příspěvek od SINCITYMAN » 16 dub 2006 17:37

Osobně myslím že problém by byl s inzerátem typu:"S naší pistolí vystřílíte lokál rychleji než s jinou..."Ale jinak se asi není čeho bát....
Odpovědět