Noseni zbrane - kam se zbrani mohu a kam ne?

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Odpovědět
Stag

Nošení zbraně - kam se zbraní mohu a kam ne?

Příspěvek od Stag » 04 led 2006 10:58

Zaznamenal jsem v různých fórech tady i všude jinde na internetu že lecjaká diskuze se po čase zvrhne v dohadování kam se zbraní mohu a kam už ne, ale nějak si nemyslím že by v tom bylo jasno. Velmi rád bych tohle téma prodiskutoval, jelikož je dle mého názoru velmi zajímavé.

Uvedu jeden příklad. S kamarádem jsme chtěli navštívit jednu diskotéku v Praze. On je držitelem ZP a měl sebou zbraň. Vyhazovač ho prohledal našel u něj zbraň a nařídil mu ji odložit. Nechtěl to udělat tak jsme odešli.

Pominu že tenhle podnik mě stejně netáhne, ale zajímalo by mě jak je to správně, berte toto pouze jako modelovou situaci. Souhlasím s tím že se na diskotéku se zbraní nesmí (možná by na to šel napasovat i $ o veřejných schromážděních), ale zajímalo by mě kdo a jak je toto oprávněn kontrolovat? Co mě ale zajímá nejvíce je následné odložení zbraně. Pokud jde držitel ZP na soud a justiční stráž mu umožní zbraň odložit do trezoru je to jasné, ale dali by jste zbraň vyhazovači na diskotéce? Já asi ne, co když s ní něco způsobí? Není to dokonce nelegální? Neměl by člověk před tím prověřit jeho oprávnění atd.?


Návštěvník

Blázniš?

Příspěvek od Návštěvník » 04 led 2006 11:19

Na veřejné shromáždění se zbraní nesmíš, tečka.
Žádné oprávnění k odebrání zbraně vyhazovačem neexisltuje a pokud vím, ani odložení na soudu nemá žádnou oporu v zákoně, je to prostě nelegální.
Jakmile zavedli povolení k nabytí a nošení, je nelegální zbraň svěřit bez dozoru komukoli, kdo nemá povolení na daný typ, tj. nemůžeš ji nikde nechat a odejít.
Je to paradox, že do ruky ji můžeš dát někomu, kdo ZP vůbec nemá, a můžeš ho nechat střílet, ale kolegovi domů ji svěřit nemůžeš, pokud si nevyřídí povolení. Není tedy možno ani uvažovat o odložení na soudu.
Stag

RE:Blázníš?

Příspěvek od Stag » 04 led 2006 11:26

Nojo, ale jak takové situace tedy řešíte? Stát se může cokoliv a pokud zbraň bude člověk skrytě nosit, k čemuž je oprávněn v případě ZP sk E tak nesmí třeba ani do banky?

Podle mě je potřeba se na tuto problematiku koukat ze dvou pohledů, protože jeden univerzální asi nenajdeme.

1) - pohled zákona - jak by to mělo být kdyby svět byl krásný?

2) - jak se chovat v reálném životě?
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 04 led 2006 16:58

Stačí chvilku listovat zákonem 119/2002 Sb.:
§ 59
Svěření zbraně
(1) Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může svěřit zbraň kategorie B nebo C nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, pouze v rámci
a) podnikání zaměřeného na výcvik a výuku ve střelbě,
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,
c) výuky k loveckým účelům,
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.
(2) Svěří-li držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraň nebo střelivo do používání fyzické osobě podle odstavce 1, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem,
b) dbát nutné opatrnosti a
c) zajistit přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
(3) Zbraň nebo střelivo do této zbraně lze svěřit fyzické osobě podle odstavce 1 jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze
a) k provedení střelby na střelnici, pokud nejde o střelbu ze zbraně uvedené v odstavci 1 písm. e), nebo
b) k jiné manipulaci se zbraní nebo střelivem v prostoru, který určí odpovědná osoba provádějící dohled podle odstavce 2 písm. c).
(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
§ 60
Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pouze
a) drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích,
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
c) zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
d) pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání akce.

Co na tomhle je nejasného (jakkoli ten zákon není nijak vymakaný - ale zrovna tohle myslím problém nečiní) skutečně nevím.

No a k té diskotéce:
§ 29 - povinnosti držitele ZP např. uvádí, že
(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně (§ 58),
(3) Držitel zbrojního průkazu nesmí
b) nosit zbraň nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci ...
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Re: Blázniš?

Příspěvek od Fantan » 04 led 2006 23:16

Anonymous píše: pokud vím, ani odložení na soudu nemá žádnou oporu v zákoně, je to prostě nelegální.
Jakmile zavedli povolení k nabytí a nošení, je nelegální zbraň svěřit bez dozoru komukoli, kdo nemá povolení na daný typ, tj. nemůžeš ji nikde nechat a odejít.
Je to paradox, že do ruky ji můžeš dát někomu, kdo ZP vůbec nemá, a můžeš ho nechat střílet, ale kolegovi domů ji svěřit nemůžeš, pokud si nevyřídí povolení. Není tedy možno ani uvažovat o odložení na soudu.
Tohle tvrzení je ukázka toho, jak je zavádějící číst jen jeden zákon. Takový z.č.555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ji charakterizuje jako ozbrojený bezpečnostní sbor. Ve zkratce je možno říci, že v prostorách věznic, soudů a ministerstva spravedlnosti má oprávnění obdobná Policii ČR. Zejména cituji § 13:
(1) Při střežení objektů je příslušník oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci a prohlížet dopravní prostředky při vjezdu i výjezdu. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla narušit výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat. Může přijímat i jiná opatření nezbytná k tomu, aby do objektu nebyly vnášeny nebo dopravovány věci, které by mohly narušit výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva.
(2) Příslušník uvedený v odstavci 1 je oprávněn zjišťovat totožnost osob a zakročit proti osobám, které se zdržují v bezprostřední blízkosti střežených objektů, pokud
a) je důvodná obava, že tyto osoby naruší výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo ohrozí bezpečnost střeženého objektu, nebo
b) se tyto osoby chovají způsobem, který narušuje výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo ohrožuje bezpečnost střežených objektů.
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Návštěvník

No jo, ale tady jde o ty, co ohrožují

Příspěvek od Návštěvník » 05 led 2006 05:53

Což spořádaný držitel ZP není.
Navíc něco odvozovat ze zákona o 10 let staršího, jehož tvůrci evidentně nepočítali s legálním nošením zbraní... je pěkná blbost.
Dobře, necháš se odzbrojit podle toho zákona z r. 92, tvůj problém, oni nic neporušili, ale tys porušil zákon z r. 02, se všemi z toho plynoucími důsledky.
Zákon z r. 92 říká, že ti zbraň mohou odebrat, ale neříká tím, že ty jim ji můžeš dát. Už z toho, že v zákoně z r. 92 není ustanovení podobné tomu v zákoně z r. 02, které by řeklo: "... o odebrání věci se sepíše potvrzení ..." jasně naznačuje, o jaké zbraně (nelegální) zákonodárcům šlo.
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 05 led 2006 12:09

2 Anonymní: nevím, jaké máš znalosti (právní tedy nulové), ale to, co píšeš, jsou bláboly a když se jimi bude někdo řídit jako odbornými radami, zcela jistě si dost znepříjemní život. Pakliže přijdeš s legálně drženou bouchačkou k soudu a odmítneš ji u rámu odevzdat, vystavíš se docela vážným následkům bez ohledu na to, co si o tom myslíš a jak si právo vykládáš.
Pro informaci, platný zákon o Policii ČR má č. 283/1993 Sb., služební zákon je 186/92 Sb. Argumenty, že "tvůrce nepočítal s legálním držením zbraní" (v době, kdy se zcela volně a viditelně bez problémů nosily perkusáky bez zbrojáku u pasu a v hospodách se při country bálech střílelo do stropu :-D ) trochu narážejí na novelizace. Navíc všechny zákony a podzákonné normy dohromady tvoří systém a je třeba s nimi pracovat právě jako se systémem.
A to, že "zbraň mohou odebrat, ale neříká tím, že ty jim ji můžeš dát." je poněkud zkrácená a tudíž chybná citace! Správně je, že "může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat" Důležité je totiž to oprávnění "provést osobní prohlídku", protože to je významný zásah do osobní svobody. To odebrání je bez debat. Navíc všechny tyhle normy počítají s tím, že "zbraň" je nejen pistole, ale cokoli, čím je možno učinit útok proti osobě důraznějším - tedy třeba i žiletka pod jazykem!
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Návštěvník

Bláboliš ty

Příspěvek od Návštěvník » 05 led 2006 13:23

Jediné, co jsem napsal, že bych k soudu se zbraní nešel.
Tím pádem odpadají tvé problémy /které já nemám/ a nemusím řešit, kam ji dám a zda ji vůbec mohu odevzdat.
Stag

Příspěvek od Stag » 05 led 2006 14:02

Fantan píše:No a k té diskotéce:
§ 29 - povinnosti držitele ZP např. uvádí, že
(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně (§ 58),
(3) Držitel zbrojního průkazu nesmí
b) nosit zbraň nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci ...
??? Tomu nějak nerozumím, ale to nevadí. Prostě na diskotéku jít se zbraní nelze a svěřit ji ochrance rovněž nelze! V praxi zrovna diskotéka je místo kam člověk se zbraní rozhodně nemusí, takže se to dá řešit. :-)
Stag

Re: Bláboliš ty

Příspěvek od Stag » 05 led 2006 14:07

Anonymous píše:Jediné, co jsem napsal, že bych k soudu se zbraní nešel.
Tím pádem odpadají tvé problémy /které já nemám/ a nemusím řešit, kam ji dám a zda ji vůbec mohu odevzdat.
Samozřejmě pokud tam člověk nemusí se zbraní tak je to ideální, ale stejně by mě postup pro případ že tam člověk musí zajímal. Další zajímavou budovou je podle mě senát. Taky tam maj rám, taky tam člověka se zbraní nepustí a taky ji není kam odložit (nepočítám-li dědka na vrátnici). A poslednní hodně specifická skupina která mě napadá je banka ...

Zkusím otázku zopakovat:

1) Jak by to podle Vás mělo být?

2) Jak to v praxi řešíte? (to je daleko důležitější)
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 05 led 2006 14:29

Já myslím, že na mnoho z těchto míst člověk prostě se zbraní nemusí !! Vzpomínám si na případ z Rakouska - snad v r.1990 - hned, jak bylo možno vyjet volně ven. V parku na lavičce před bankou si dva Češi prohlíželi čerstvě koupenou vzduchovou(?) pistoli. :(
Security man (ne policista!) na ně začal palbu z revolveru 0.38 Spl, došlo k výzamným zraněním (trefil se!), šli do vazby - oni, ne ten černý šerif! a soud je odsoudil - security man souzen nebyl vůbec. :wink:
Myslím, (přesněji - vím) že Poslanecká sněmovna i Senát není chráněn nějakým dědkem v kukani, ale Ochrannou službou Policie ČR - ono totiž zacházení s detekčním rámem není svěřeno kdekomu. V bankách jsem se s rámem nesetkal - jen s nálepkou se škrtnutou zbraní a taky mě nikdy nikdo nešacoval. Je otázkou, co by se stalo, kdybych měl železo na sobě a odhrnulo se mi sako. Myslím, že srandou by se to rozhodně nazvat nedalo :wink:
Mám také ve ZP uvedeno oprávnění nosit zbraň sk. B, ale brát si to sebou na taková místa by mě nenapadlo ani náhodou.
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Stag

Příspěvek od Stag » 05 led 2006 15:22

No a o tom by ta právě ta diskuze měla být. Co dělat. Nepovažuji to za zábavu, mimochodem v tuto chvíly ani nemám ZP, ale chci si zbraň pořídit pro svoji ochranu. Pokud ji chci na ochranu pak ji musím nosit, v trezoru mi je na pytel ... Bohužel chrakter mé práce je takový že nutnost vstoupit na území senátu může vyvstat vpoměrně krátké chvíly to samé soud atd. Proto se ptám co pak dělat.

A) nechat zbraň v autě? - blbost
B) vzít ji sebou? - problém
C) někomu ji svěřit? - problem
...

BTW: Sem v senatu poměrně často a sice je skutečně střežen Ochranou službou PČR, ale u vchodu je dědek v kukani a dvě postarší dámy obsluhující rám ...
Fantan
Odborník na zbraně
Příspěvky: 363
Registrován: 23 pro 2005 22:27
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Fantan » 05 led 2006 16:22

Jsou jen dvě možnosti:
1) je-li ke vstupu se zbraní závažný důvod (je-li závažný důvod chodit stále ozbrojen a mezitím je nutno vstupovat do těchto budov, přičemž není možnost zbraň odložit) předem se dohodnout s oprávněnou osobou (předseda soudu, kancléř Senátu atd.) a požádat o povolení vstupu se zbraní. Pak budeš veden na vstupu mezi takto oprávněnými osobami.
Je třeba počítat s tím, že žádost bude posuzována velice přísně a nutnost chodit stále ozbrojen ve městě, kde výstřel (oprávněný či neoprávněný, trefený či netrefený, ba i výstražný do vzduchu!) bude v každém případě znamenat významné ohrožení nezúčastněných osob, bude zcela jistě zpochybněna.
2) předem s tím počítat - orgány Policie (Justiční stráže) jsou oprávněny převzít zbraň do úschovy. Samozřejmě orgány nikoli státu (bezpečnostní agentura, vrátný, vyhazovač) takovým oprávněním ze zákona nedisponují, takže jim zbraň svěřit do úschovy nelze.
Rozhodně bych nedoporučoval svěřit zbraň někomu, kdo k tomu není oprávněn (nemá ZP příslušné skupiny) a už vůbec ne ji nechat v autě bez dozoru - zloději jsou velice rychlí.
Ohledně nutnosti chodit neustále ozbrojen i v Praze doporučuji si důkladně prostudovat problematiku § 13 tr.z. - nutná obrana. Ostatně doteď ozbrojen nechodíš, nemaje ZP, že ne? :wink:
On je v tom všem ještě jeden zádrhel: pakliže bude jednání útočníka kvalifikováno jen jako přestupek, bude tvoje "nutná obrana" posuzována také podle zákona o přestupcích, ne podle tr. zákona. V přestupkovém zákoně je nutná obrana charakterizována velice podobně, jako § 14 - krajní nouze v tr. zákoně, tedy daleko přísněji pro obránce. A protože se u právní kvalifikace jednání pachatele lze neustále setkávat s různými názory - co státní zástupce, to specialita - mohl bys být velice nemile překvapen. :cry:
Když je Walther 7,65 dobrý pro J.Bonda, je dobrý i pro mne :D !
Stag

Příspěvek od Stag » 06 led 2006 07:59

Fantan píše: Ohledně nutnosti chodit neustále ozbrojen i v Praze doporučuji si důkladně prostudovat problematiku § 13 tr.z. - nutná obrana. Ostatně doteď ozbrojen nechodíš, nemaje ZP, že ne? :wink:
On je v tom všem ještě jeden zádrhel: pakliže bude jednání útočníka kvalifikováno jen jako přestupek, bude tvoje "nutná obrana" posuzována také podle zákona o přestupcích, ne podle tr. zákona. V přestupkovém zákoně je nutná obrana charakterizována velice podobně, jako § 14 - krajní nouze v tr. zákoně, tedy daleko přísněji pro obránce. A protože se u právní kvalifikace jednání pachatele lze neustále setkávat s různými názory - co státní zástupce, to specialita - mohl bys být velice nemile překvapen. :cry:
Děkuji za konstruktivní reakci, myslel jsem si že to takhle nějak bude, že ji lze svěřit PČR je jasné, ale s tou justiční stráží, ochranou službou atd ... jsem si úplně jistý nebyl.

Samozřejmě že teď ozbrojen nechodím a sice v některých případech to hodlám změnit, ale to neznamená že u sebe budu mít zbraň 24h/den. Nemám ani v úmyslu ji cíleně nosit na soud, do senátu atd. Nic méně je podle mě lepší mít v takovýhle případech pokud přicházejí v úvahu jasno, než to neřešit a pak zareagovat špatně, případně i s tragickými následky. Nechci nikoho podceňovat, ale živě si umím představit x lidí kteří toto řešit nebudou a když se do podobné situace dostanou tak buď dají zbraň někomukomu by neměli, nebo ji například odloží v autě a to určitě není správné.

Zeptám se ještě na jednu věc, jak je to s AČR? I do vojenských objektů jsem občas nucen vstoupit? Dá se na "stráž" hledět jako na policii? Ve smyslu možnosti uložit zbraň?
Návštěvník

AČR

Příspěvek od Návštěvník » 06 led 2006 08:48

Pokud vím není tam zákaz vstupovat se zbraní.
Odpovědět